e-Posta :
Şifre :

Etiket: Romatoloji

E-öğrenme (0) Literatür (0) Haber (4) Etkinlik (9) Webcast (0)Tümünü göster (13)
e-Romatoloji, romatoloji yan dal uzmanlık öğrencilerinin eğitimine yardımcı olmak amacıyla TRD yönetiminde Pleksus Bilişim Teknolojileri tarafından geliştirilmiş bir elektronik öğrenme platformu. Yan dal öğrencilerine ek olarak, romatoloji ile ilgilenen tüm doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri de www.e-romatoloji.org üzerinden üye olarak bu platformdan yararlanabiliyor.

Romatoloji yan dal uzmanlık eğitim müfredatına uygun olarak romatoloji öğretim üyeleri tarafından hazırlanan e-Romatoloji’de; e-modüller, e-kılavuzlar, e-makaleler, e-uygulamalar ve olgu tartışmaları gibi birçok bölüm yer almakta. Konu uzmanları tarafından hazırlanan 50’yi aşkın eğitim modülün yarısı şimdiden aktif hale getirilmiş durumda. Birçok sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi yine önde gelen ilaç firmaları sponsorluğunda hayata geçirilen e-Romatoloji platformu, Abbvie, BMS (Bristol-Myers Squibb), MSD (Merck, Sharp & Dohme), Pfizer ve Roche ‘un katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

e-Öğrenmenin önemi artık günümüzde su götürmez bir gerçek. Uzaktan eğitim platformlarının her yerden ulaşılabilir olması, farklı eğitim platformlarını barındırabilmesi, hızla güncellenebilmesi, kullanıcıların ve eğitimcilerin kullanıcıları objektif olarak değerlendirebilmesi ve eğitimin standardize edilebilmesi gibi onlarca faydası var. Eğitime önem veren kurum ve kuruluşların gün geçtikçe e-öğrenme platformlarına verdikleri önem de artmakta.

Doğru paydaşların bir araya gelmesi ile doğru çözümlerin ortaya çıkması, bu sayede binlerce hekimin kaliteli, hızlı ve standart bir eğitim alması mümkün. Bu duruma dair bilincin artması için de uzaktan eğitim (e-öğrenme) programlarının avantajları konusunda tüm eğitim kurumlarının ve derneklerin e-Romatoloji gibi örnekleri incelemerinde büyük fayda var. Burada görev sadece öğretim görevlileri ve derneklere değil, tüm tıp fakültesi öğrencileri, araştırma görevlileri (asistanlar), yan dal öğrencileri ve uzmanlara da düşüyor. e-Öğrenme platformlarının yararlarını anlayarak eğitim aldıkları kurum ve kuruluşlardan bu tür girişimleri talep etmeleri gerekiyor.

 İnflamatuar Hastalıklar Eğitim Toplantısı, Türk romatologlarının eriştiği seviyenin uluslararası düzeyde tanınmışlığına işaret etmesi ve romatologlarımızın Avrupa'daki meslektaşlarıyla ortak projeler üretmesine zemin olması açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Program kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısına konuşmacı olarak Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurullah Akkoç, Vendsyssel Hastanesi/Aalborg Üniversitesi’nden Doç. Dr. Claus Rasmussen ve DANBIO GÜNLÜK Lideri Dr. Dorthe Vendelboe Jensen katıldı.

Türkiye’deki romatoloji uzmanı sayısı çok az: Danimarka’da 5.5 milyonluk nüfusa 160 romatolog düşerken Türkiye’de bu sayı sadece 200.
Prof. Dr. Nurullah Akkoç bilimsel açıdan oldukça tatmin edici bir organizasyon gerçekleştirdik. Yurtdışından 16 bilim insanı konuğumuz oldu. Toplantımızda memnuniyet verici başka bir nokta da, konuklarımızın organizasyondan ve bilimsel içeriklerden oldukça memnun kaldıklarını ifade etmeleri oldu. Bu program adeta Türkiye’nin romatoloji alanında bilimsel seviyesinin yüksekliğini, ülkemizin romatoloji camiasının yüksek niteliğinin kanıtı oldu. Ancak Türkiye’deki romatoloji uzmanı sayısı çok az. Şu an için ülkemizde yaklaşık 200 civarında romatoloji uzmanı var” diyerek romatologlar açısından bu oranın Avrupa’ya göre oldukça düşük olduğunu ifade etti. Hastaların mümkün olan en kısa zamanda doğru teşhis ve tedaviyi uygulayabilecek hekime ulaşarak fonksiyonel durumlarının ve yaşam kalitelerinin iyileştirilebilmesi için farkındalıklarının artırılması gerektiğini vurguladı. “Ülkemizde yaklaşık 150.000 romatoid artritli, 200.000 kadar Ankilozan Spondilitli hasta vardır. Türkiye Romatoloji Derneği romatizmal hastalıkların toplumun geniş kesimlerince tanınması ve romatizmalı hastalara destek sağlamak yönünde çalışmalar yapmaktadır. Ancak hastalığın ilk evrelerinde teşhis konulması sayesinde eklemler ve diğer organlar üzerindeki hasar önlenebilmektedir. Son yıllarda bu hastalıkların altında yatan immünolojik mekanizmaların anlaşılmasında büyük aşamalar kaydedilmiştir ve bu sayede daha önceki klasik tedavilere yanıt vermeyen hastalar için yeni biyolojik ilaçlar geliştirilmiştir. Yeni immünolojik ve biyokimyasal belirteçlerin bulunması, görüntüleme yöntemlerinde gerçekleşen gelişmeler sayesinde romatizmal hastalıkların teşhisinde de önemli aşamalar kaydedilmiştir. Tüm bu gelişmeler sayesinde romatoloji hemen tüm Avrupa ülkelerinde bir yan dal olmaktan çıkmış ve anadal olmuştur. Ülkemizde de romatolojinin anadal olmasının tartışılmasının vakti gelmiştir” dedi.

Ayrıca tedavi alan romatizmalı hastaların kaydedildiği Danimarka'daki DANBIO (Biyolojik İlaçlar Veritabanı) ile 2011 yılında yapılan anlaşmayla ülkemizde kurulan TURKBIO (Biyolojik İlaçlar Veritabanı) ilişkisi, bu tip veritabanlarının ilgili taraflara sağlayabileceği yararlar konuşuldu. Toplantıda eğitim programı için ülkemize gelen Danimarkalı doktorlar da Türkiye’ye gelme nedenlerini katılımcılarla paylaştı. Program sonucunda Danimarkalı hekimlerin Danimarka'da yaşayan Türk kökenli hastalara daha iyi sağlık hizmeti sunması hedefleniyor.

Romatoid artrit (RA) ve ankilozan spondilit (AS), görüldüğü kişilerde yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen romatizmal hastalıklardır. Eklem deformasyonlarına yol açarak hastaların hareket kabiliyetlerini kaybetmelerine sebep olurlar. Bu durum, hastalarla birlikte hasta yakınlarının da yaşa kalitelerinin azalmasına neden olur.

Romatoid Artrit nedir?
Romatizmal hastalıklar, 7’den 70’e her yaştan insanın hayatında görülebilen ve sebep olduğu belirtiler (ağrı, şişlik, vs) nedeniyle hastaların sağlıklarını olduğu kadar sosyal hayatlarını önemli ölçüde etkileyen ve hatta yaşam sürelerini kısaltabilen hastalıklar. Bu grup içinde en sık rastlanan hastalıklardan biri de, bağışıklık sisteminin başta eklemler olmak üzere vücuttaki dokularda hasara neden olması sonucu ortaya çıkan ve kalıcı sakatlık/kısıtlılığa sebep olabilen kronik bir hastalık olan Romatoid Artrit (RA).1,2,3

Vücuttaki tüm doku ve organları tutabilen RA, eklemlerden ise tipik olarak elleri, el bileklerini, ayak bileklerini etkiliyor.1 RA kontrol altına alınmazsa hastaların önemli bir kısmında geri döndürülemez eklem hasarına yol açabiliyor.1,3 Eklem hasarının şiddetine bağlı olarak yemek pişirmek, temizlik yapmak, kişisel bakım gibi günlük işleri yapabilme becerisini olumsuz etkileyebilen hastalığın ileri evrelerinde ağır sakatlık ve hareket yetisinin kaybı söz konusu olabiliyor.

Romatoid artritin sıklığı, genel olarak %0,5-1 olarak bildirilmekte, bu da, ülkemizde 350 ila 700 bin kişinin bu hastalıktan etkileniyor olabileceğini gösteriyor.1,3

Ankilozan spondilit nedir?
Ankilozan spondilit (AS) ise, spondiloartritler adı verilen bir hastalık grubu içinde yer alan, yaklaşık olarak her 200 erişkin bireyden birinde görülen kronik romatizmal bir hastalık. En önemli belirtisi bel/sırt ağrısı olmakla birlikte, çevresel eklem (örn: kalça) ve diğer organların (gözde üveit, inflamatuar barsak hastalığı) tutulumu da gözlenebilmekte. AS hastaları için geçerli olan en önemli risklerden biri, hastalığın seyri sırasında omurgada hareket kısıtlılığı ve şekil bozukluğu (örn: kamburluk) gelişmesi.4,5 AS hastalığı, en üretken çağ olan çalışma çağındaki erkekleri daha sık olarak etkiliyor.6

Kaynaklar
1. Lee DM, Weinblatt ME. Rheumatoid arthritis. Lancet 2001; 358: 903-911.
2. Dhillon S et al. Etanercept; a review of its use in the management of rheumatoid arthritis. Drugs 2007; 67(8): 1211-1241
3. Caporali R et al. Treatment of rheumatoid arthritis with anti-TNF-alpha agents: A reappraisal. Autoimmunity Reviews 2009; 8: 274-280
4. Atagündüz P et al. Determinants of early radiographic progression in ankylosing spondylitis. J Rheumatol 2010; 37: 2356-2361
5. Haibel H, Sieper J. Use of methotrexate in patients with ankylosing spondylitis. Clin Exp Rheumatol 2010; 28 (Suppl 61): S128-S131
6. http://emedicine.medscape.com/article/332945-overview#a0199.

 Romatoid artrit (RA) ve ankilozan spondilit (AS) hastaları hareket kısıtlılığı nedeniyle gündelik hayatlarında büyük zorluklar ve engellerle karşılaşıyor. Türkiye Romatoloji Derneği, bu zorluklara ve genel olarak hareket kısıtlılığının yarattığı engellere dikkat çekmek amacıyla, 2010 yılından beri fotoğraf yarışması düzenliyor.

Bu yıl, “Hareket Hayattır” temasıyla düzenlenen yarışmaya, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Romatoloji ABD Öğretim Üyesi ve Türkiye Romatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Hamuryudan ile birlikte Mustafa Altıoklar, Muammer Yanmaz, Mehmet Turgut ve Koray Peközkay gibi tanınmış isimler de jüri üyesi olarak katılacak.

YARIŞMA HASTALARA DA AÇIK
Geçtiğimiz yıllarda hekim ve hemşirelerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışma bu yıl hastaların da katılımına açık olacak. Hareket Hayattır Fotoğraf Yarışması 2013’te romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarının hayatlarındaki engeller hasta, hekim ve hemşire olmak üzere üç farklı bakış açısından yansıtılacak. Yarışmada bu 3 kategoride birinci olan çalışmaların sahipleri 2 bin TL değerinde fotoğraf ekipmanı hediye çeki kazanacak.

Daha fazla bilgi almak ve başvurmak için harekethayattir2013.com adresi ziyaret edilebilir.

Romatoid artrit (RA) ve ankilozan spondilit (AS) hastaları yaşadıkları hareket kısıtlılığı nedeniyle gündelik hayatlarında büyük zorluklar ve engellerle karşılaşıyorlar. Türkiye Romatoloji Derneği’nin söz konusu zorluklara ve genel olarak hareket kısıtlılığının yarattığı engellere dikkat çekmek amacıyla düzenlediği “Hareket Hayattır” temalı fotoğraf yarışmasının son başvuru tarihi 30 Ağustos 2013 olarak belirlendi. Fotoğraf yarışması ile ilgili daha fazla bilgi almak ve başvurmak için harekethayattir2013.com adresi ziyaret edilebilir.

Yarışma ilk kez hastalara da açık
Geçtiğimiz yıllarda yapılanlara kıyasla bir ilke sahne olacak yarışma hastaların da katılımına açık olacak. Hareket Hayattır Fotoğraf Yarışması 2013’te romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarının hayatlarında zorluk yaratan engeller hasta, hekim ve hemşire olmak üzere üç farklı bakış açısından yansıtılacak. Yarışma, romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarının mücadelesinin en yakın tanığı olan romatoloji, ortopedi ve travmatoloji ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doktorların, hemşirelerin ve hastaların katılımıyla gerçekleşecek.

Sinema, basın ve fotoğraf dünyasının ünlü isimleri jüride
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Romatoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Hamuryudan ile birlikte yarışmanın jüri üyeleri arasında Mustafa Altıoklar, Muammer Yanmaz, Mehmet Turgut ve Koray Peközkay gibi sinema, basın ve fotoğraf dünyasının önemli isimleri bulunacak.

Yarışma fotoğraf sergisi ile taçlanacak
Son katılım tarihinin 30 Ağustos 2013 olarak belirlendiği yarışmada Seçici Kurul 6 Eylül 2013 tarihinde toplanarak gönderilen eserleri değerlendirecek. Yarışmanın ödül töreni ve yarışma kapsamında derlenen fotoğraflardan oluşturulacak sergi 11-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak Ulusal Romatoloji Kongresi’nde düzenlenecek. Yarışmada 1. olan hasta, hekim ve hemşireler 2.000 TL değerinde fotoğraf ekipmanı hediye çeki kazanacak.