e-Posta :
Şifre :

Etiket: NCCN kılavuzu

E-öğrenme (1) Literatür (0) Haber (1) Etkinlik (0) Webcast (0)Tümünü göster (2)
Bu modülde, kolon kanseri etiyolojisi, risk faktörleri, ailevi kolorektal kanserler, tanı yöntemleri, tedavi ve tedavi sonrası takip hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
Sentinel lenf nodu (SLN) biyopsisi melanomda yaygın bir prosedür haline gelmiştir ve kılavuzlarda onaylanmıştır. Bu nodal metastaz olmadan uygun bölgesel nodal evreleme ve hastaların belirlenmesine izin veren minimal invaziv ve son derece hassas bir işlem olarak kabul edilir.
 
Ancak, BMJ\'da  8 Ocakda online yayınlanan serbest yazar Ingrid Torjesen, SLN biyopsisini pahalı ve invaziv prosedür" olarak açıkladı ve dünyada  melanom hastalarında binlerce yapılıyor olmasına rağmen raporlarda bu işlemin tedavi sonuçlarını iyileştireceği konusunda açık delil yetersizliği vardır. 
 
O klinik olarak gizli nodal metastazları olan hastaları tespit etmek ve pozitif olan hastalarda acil tamamlayıcı lenf nodu diseksiyonu (CLND) etkinliğini değerlendirmek için SLN biyopsisinin etkinliğini belirlemek için Çok Merkezli Seçici Lenfadenektomi Çalışması (MSLT-I), tasarlandığı üzerinde durulduğunu belirtti.  
MSLT-I\'in 5 yıllık izlem sonuçları  2006 (N Engl J Med 2006.; 355:1307-1317) yayınlandı, SLN biyopsisiyle bir sağkalım avantajı gösterilemedi. Ancak bu çalışma, bu melonaması 1,2 ila 3,5 mm kalınlığında olanlarda, SLN biyopsisinin tutulu lenf bezlerini tanımlamak için son derece hassas olduğunu ve SLN biyopsisini takiben yapılan  CLND\'in uzun hastalıksız sağkalım ile ilişkili olduğunu teyit etti. 
 
Buna ek olarak, SLN metastazı olan klinik olarak lenf nodu negatif CLND uygulanan hastalarda, klinik olarak nodal nüks tespit edildiğinde gecikmeli CLND yapılan hastalara göre daha iyi melanom spesifik 5-yıllık sağkalım oranları vardı.
 
SLN biyopsisi halen Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Avrupa\'da yaygın kullanılan, ancak İngiltere\'de rutin olarak kullanılmayan bir tetkiktir. 
 
Klinik Onkoloji Amerikan Derneği (ASCO) ve Cerrahi Onkoloji Derneği (SOS) tarafından ortaklaşa yayınlanan kılavuz orta kalınlıkta melanomalı hastalarda SLN biyopsisi önerilmektedir. Prosedür klinik olarak gizli nodal metastaz gelişme riski olanlar için değerli bir evreleme prosedürü olarak Amerikan Kanser Ortak Komitesi tarafından onaylanmıştır.
 
Ancak, Torjesen\'in raporuna göre  MSLT-I\'in sonuçları tartışmalıdır  ve bu eleştirmenlere göre sadece biyopsi kolunda  hastalıksız sağkalımda uzama görülmesi şaşırtıcı değildir. 
 
2008 yılında beklenen MSLT-I dördüncü ara analizi (veri 7 yıllık izlem gösteren), ve 2011 yılında beklenen beşinci ve son analize (10 yıllık verileri ile), herkesin razı olacağını belirtiyor. 
Ancak yazar bu çalışmanın sonuçlarının halen neden yayınlanmadığını soruyor. 
 
Kaliforniya Los Angeles Tıp Fakültesi\'nden Dr. Alistair Cochran\'a göre bu tekniğin tam yararını görebilmek için en az on yıllık izlem gerektiğini belirtti ve on yıllık verilerini yayınlanmak üzere hazırladıklarını Medscape Medical News\'a açıkladı. 
 
Çalışmanın özetine ulaşmak için tıklayınız.