e-Posta :
Şifre :

Etiket: kronik faz KML

E-öğrenme (1) Literatür (0) Haber (1) Etkinlik (0) Webcast (0)Tümünü göster (2)
Bu modülde İmatinib intoleransı sonucu hastalarda kronik-faz kronik miyeloid lösemi ile Dasatinibe başlama zamanının etkisinin bir Avrupa gözlemsel çalışmasının sonuçları ile anlatılması hedeflenmiştir.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bugün Philadelphia kromozomu (Ph) pozitif yeni tanı almış pediatrik akut lenfoblastik lösemi (ALL) tedavisinde imatinib kullanımını onayladı.
FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi, Hematoloji ve Onkoloji Ürünleri Dairesi müdürü 'Dr. Richard Pazdur basın açıklamasında "Biz çocuklar için kanser ilaçları sayısında artış olduğundan mutluyuz,' diye belirtti.
2011 yılında, imatinib yeni tanı almış Ph-pozitif kronik miyeloid lösemi (KML) li çocukların tedavisi için onaylanmıştır.
Ancak, FDA göre, yılda yaklaşık 2.900 çocuğu etkileyen ALL pediatrik kanserlerin en sık görülen tipidir.
Ph-pozitif ALL' li bir yaş ve üzeri pediatrik hastalar, çok yüksek riskli genç erişkin ALL(tedaviden sonraki 5 yıl içinde %45 üzerinde komplikasyon yaşama olasılığı olanlar) deki etkinliği ve güvenilirliği klinik çalışmayla gösterildi.
 
Çalışmaya kayıtlı Ph-pozitif ALL' li 92 hasta alındı, uzun bir süre için imatinib artı kemoterapi alan grup, 5 tedavi koluna ayrıldı.
 
Ph-pozitif ALL hastalarının% 50' si uzun süre imatinib aldı ve bu hastaların% 70'inde 4 yıl içinde nüks veya ölüm deneyimi gözlenmedi. Buna ek olarak, FDA' a göre, kemoterapi ile kombinasyon halinde imatinib tedavi süresi arttıkça ölüm oranı azalmıştır.
Imatinib artı kemoterapi ile tedavi edilen Ph-pozitif ALL' li çocuklarda en sık görülen yan etkiler nötrofil düzeylerinde ve kan trombosit düzeylerinde azalma, karaciğer toksisitesi ve enfeksiyondur. 
 
Imatinib kanser uyarıcı proteinleri baskılayan bir tirozin kinaz inhibitörüdür ve tüm Ph-pozitif pediatrik ALL tedavisinde kemoterapiyle kombine kullanılabilir.
Önemli bir klinik çalışma sürdüren Çocuk Onkoloji Grubu' na göre imatinib bu alandaki klinik pratiği değiştiren bir ilaç olmuştur.
İmatinib tedavisinden önce Ph-pozitif ALL için tercih edilen tedavi 3 ila 6 ay kemoterapiyi izleyen kök hücre nakliydi. Ancak, kür oranları bu yaklaşım ile % 50' den daha az idi. Kemoterapi ile birlikte İmatinib kür oranlarını ikiye katladı ve kök hücre nakli artık Ph-pozitif ALL' li çocukların tedavisinde otomatik olarak en iyi yol olarak kabul edilmeyecektir. 
 
İmatinib' e blastik kriz, akselere faz veya interferon-alfa tedavisi başarısız olmuş kronik faz Ph-pozitif KML hastalarının tedavisinde FDA tarafından 2001 yılında hızlandırılmış onay verildi. İlaç Kit (CD117) pozitif ameliyat edilmiş erişkin gastrointestinal stromal tümörlerin (GIST) tedavisi içinde 2012 yılında onaylandı.
 
Kaynak: Medscape Medikal Haberler