e-Posta :
Şifre :

Etiket: Yan etki

Bu eğitimde; bağışıklık sistemi lenf bezlerinde başlayan bir neoplazm türü olan Hodgkin Lenfomanın anatomisi, epidemiyoloji ve risk faktörleri, hastalığın klinik bulguları, tanısı, evrelemesi, patolojik sınıflandırması, prognostik faktörleri, tedavisi, izlemi ve yan etkilerinin neler olduğuna değinilmiştir.
 FDA, Azitromisinin kalp elektrik aktivitesinde anormal değişikliklere neden olarak fatal kardiak aritmilere yol açabileceği gerekçesiyle uyarı yayınladı.

FDA'ın uyarısına ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Febril Nötropeni