e-Posta :
Şifre :

Etiket: KML

Bu modülde İmatinib intoleransı sonucu hastalarda kronik-faz kronik miyeloid lösemi ile Dasatinibe başlama zamanının etkisinin bir Avrupa gözlemsel çalışmasının sonuçları ile anlatılması hedeflenmiştir.

Kronik Miyelositer Lösemi'nin tanımı, doğal seyri, uluslararası kılavuzlar eşliğinde tanı-tedavi ve takip yöntemleri ve NCCN 2012 kılavuzu önerileri doğrultusunda, Tirozin Kinaz İnhibitörü tedavisi alan hastalarda TKİ toksisite yönetiminden ana hatlarıyla bahsedilmektedir.


 Novartis Dünya Kronik Miyeloid Lösemili (KML) Gününü, Philadelphia kromozomu-pozitif kronik miyeloid lösemisi (Ph+ KML) olan hastaların ilaç tedavisi durdurulduktan sonra tespit edilemez hastalık düzeylerini koruma potansiyelini değerlendiren benzersiz klinik çalışma programında varılan en son aşamayı bildirerek anmaktadır. Mevcut durumda 100’den fazla çalışma merkezi çalışma programına hasta kaydetmektedir.

2008’den beri, dünya genelinde dernekler Dünya KML Gününü anmaktadır1. 22 Eylül ya da 22/9 tarihi, KML ile ilişkili genetik materyali temsilen sembolik olarak seçilmiştir – KML hastalığı 9. ve 22. kromozomlar arasında gelişen bir translokasyon sonucu oluştuğu için her yıl 9. ayın 22. günü dünyada KML günü olarak anılmaktadır . Philadelphia kromozomu olarak bilinen bu genetik mutasyon KML hastalarının yaklaşık %95’inde mevcuttur3.

Novartis Onkoloji Başkanı Hervé Hoppenot, “KML’de lider bir firma olarak Novartis, Dünya KML Gününü, bu hastalığın araştırmalarına adanmışlığı ile desteklemekten gurur duyuyor. Yüksek hasta sayılı klinik çalışmalarda nilotinibin imatinibe kıyasla iki kattan fazla hastada daha derin yanıt düzeylerini elde ettiği göz önüne alındığında, artık bir sonraki aşamaya geçerek, nilotinibin hastalığı ilaç tedavisinin artık ihtiyaç duyulmayacağı bir noktaya iyileştirip iyileştirmeyeceğini araştırmaktayız. Tedavisiz remisyon, Ph+ KML ile yaşayan hastalar için nelerin mümkün olabileceğinde bir sonraki aşamayı temsil etmektedir.” açıklamasında bulundu.

Son yıllarda Novartis’in Ph+ KML’deki araştırmaları hastalığın birçok hasta için ölümcül bir tanıdan kronik bir rahatsızlığa dönüştürülmesine yardımcı olmuştur. Bugün firma küresel KML topluluğuna uzun vadeli taahhüdüne bağlı kalmaya devam etmektedir. Novartis tedavisiz remisyon klinik çalışma programı* hâlihazırda yürütülmekte olan ve aktif olarak 40 ülkede 100’den fazla merkezde Ph+ KML’li hastaları kaydeden sekiz çalışmayı içerir.

*Novartis tedavisiz remisyon klinik çalışma programında, moleküler yanıt (hastaların kanında BCR-ABL transkriptlerinin azalması) uluslararası standarda göre dört düzeyde ölçülür:,
· MMY (≤%0.1 BCR-ABL)

· MY4 (≤%0.01 BCR-ABL)

· MY4.5 (≤%0.0032 BCR-ABL)

· Tespit edilemez BCR-ABL (en az 4.5 log örneklem hassasiyetinde tespit edilemez BCR- ABL transkript düzeyi

Bu çalışmalara toplamda 2,500’den fazla hastanın kaydedilmesi planlanmakta olup, tahmini olarak yaklaşık 1,000 hastada bu çalışmalar kapsamında tedavinin durdurulması amaçlanmaktadır4.


Tedavinin durdurulması klinik bir öneri değildir ve sadece iyi yönetilen bir klinik çalışma kapsamında teşebbüs edilmelidir. Bu tedavisiz remisyon çalışmalarının çok önemli bir kısmı, Uluslararası skalada sonuç veren Real-Time Kantitatif Polimeraz Zincir Reaksiyonu (IS RT-Q-PCR) testi ile düzenli moleküler takibin dahil edilmesidir. Tedavi durdurulduktan sonra, moleküler takip bir hastanın hastalık düzeyinin derin moleküler yanıtta mı kaldığını yoksa tedavinin yeniden başlatılmasının mı gerekli olduğunu belirlemek için kullanılır5-8.

Referanslar
1. What is World KML Day? KML Advocates Network. http://www.KMLadvocates.net/worldKMLday/what-is-world-KML-day
2. National Comprehensive Cancer Network (NCCN): Clinical Practice Guidelines in Oncology: Chronic Myelogenous Leukemia, V.4.2013. Available at: http://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/KML.pdf.
3. Faderl, Stefan, et al. "The biology of chronic myeloid leukemia." New England Journal of Medicine.1999; 341.3: 164-172.
4. Novartis data on file.
5. Nilotinib Treatment-free Remission Study in KML (Chronic Myeloid Leukemia) Patients (ENESTFreedom). Trial identifier NCT01784068 . http://www.clinicaltrials.gov. Accessed August 2013.
6. A Phase II, Single Arm, Open Label Study of Treatment-free Remission After Achieving Sustained MR4.5 on Nilotinib (ENESTop). Trial identifier NCT01698905. http://www.clinicaltrials.gov. Accessed August 2013.
7. A Randomized Phase III Study to Assess the Effect of a Longer Duration of Consolidation Treatment With Nilotinib on TFR in CP KML (ENESTPath). Trial identifier NCT01743989. http://www.clinicaltrials.gov. Accessed August 2013.
8. Safety and Efficacy of KML Patients Who Switch to Nilotinib and Stop Treatment After Achieving Sustaining MR4.5. (ENESTgoal). Trial identifier NCT01744665. http://www.clinicaltrials.gov. Accessed August 2013.

Novartis AG' in kan kanseri ilacı Tasigna,  iki geç evre çalışmadan elde edilen verilere göre, kronik miyeloid lösemide eski ilaç Glivec' e göre tedavi daha iyi bir tedavi türüdür. 

Novartis, onun en çok satan ilaçlarından biri Glivec' in , 2015 yılında patentini kaybedeceğinden satışlarını koruma amacıyla  tedavide  Tasigna' ya  geçmek için  doktorları ikna etmeyi umuyor.

Amerikan Hematoloji Derneği yıllık toplantısında,, Philadelphia kromozomu pozitif kronik miyeloid lösemi hastalarında Tasigna yararlarını inceleyen veriler sunuldu. 

ENEST cmr çalışmasının iki yıllık verileri, Glivec ile uzun süreli tedavi sonrası rezidüel hastalığın bulgusu olan hastalarda Tasigna'  ya geçtikten sonra hastalığını saptanamaz düzeye geldiğini gösterdi.

Verilere göre, Tasigna ile tedavi edilen hastalar, Glivec ile karşılaştırıldığında en az iki katı kadar hastalığın saptanamaz düzeyde olmaya devam ettiğini gösterdi. Novartis sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyledi.

Bu arada, ENEST çalışmalarının dört yıllık verileri  Tasigna ile tedavi edilen hasta sayısında üç kattan fazla artış olduğunu ve  Amerika Birleşik Devletleri' nde  Gleevec olarak pazarlanan Glivec'in seviyesinde bir azalma deneyimini gösterdi. 

Novartis, bazı hastalarda tedaviye kalıcı yanıt elde ettikten sonra tedaviyi durdurmanın mümkün olup olmadığını sınamak için 2013 yılı başlarında bir klinik çalışma başlatmayı planlıyor.

Ağustos ayında AB onayı kazanan  - sınırlı tedavi seçenekleri ile nadir bir kan kanseri olan myelofibrozisli, hastalarda hastalık yükünü anlamlı ölçüde azaltıyor- Novartis'in ilacı Jakavi'  ye ait verilerde toplantıda sunuldu. 

Geç aşamalı çalışma verileri, Jakavi ile tedavi edilen hastaların yaklaşık yarısında dalak hacminde en az yüzde 35 oranında azalma elde edildiğini gösterdi. 

Kaynak: Reuters Sağlık


Kronik Miyelositer Lösemiler konusunda 2 adet e-Öğrenme modülü Med-Index'te yayına girmiştir.

1. Modülde Kronik Miyelositer Lösemi'nin tanımı, doğal seyri, uluslararası kılavuzlar eşliğinde tanı-tedavi ve takip yöntemleri ve NCCN 2012 kılavuzu önerileri doğrultusunda,Tirozin Kinaz İnhibitörü tedavisi alan hastalarda TKİ toksisite yönetiminden ana hatlarıyla bahsedilmektedir. Modüle ulaşmak için tıklayınız.

2. Modülde ise İmatinib intoleransı sonucu hastalarda kronik-faz kronik miyeloid lösemi ile Dasatinibe başlama zamanının etkisinin bir Avrupa gözlemsel çalışmasının sonuçları ile anlatıılması hedeflenmiştir. Modüle ulaşmak için tıklayınız.