e-Posta :
Şifre :

Etiket: hepatit

Bu modülde viral hepatitln tanımı, epidemiyolojisi, risk faktörleri, semptomları, patofizyolojisi, tanı yöntemleri, prognoz, tedavisi ve korunma yöntemleri konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.


 
Epclusa, 2013 yılında onaylanan sofosbuvir ve yeni onay alan velpatasvir ilaçlarının kombinasyonudur. 
Detaylı bilgi için www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm508915.htm sayfasını ziyaret ediniz.

Tıbbın hızla gelişen alanlarından biri olan Hepatit C tedavisinde, yeni yaklaşımlar ile ilgili kısa kılavuza serbest olarak erişim mümkün.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

Kaynak : Febril Nötropeni


 A.B.D Koruyucu Önlemler Birimi (USPSTF) yüksek riskli hastalarda HCV taramasını önermektedir. Birincil risk faktörü geçmişte ya da halen intravenöz ilaç kullananlardır. Yine 1992’ den önce kan transfüzyonu uygulanmış hastalarda yüksek risk altındadır. USPSTF, 1945 ila 1965 yılları arasında doğanlara da, HCV infeksiyonu için taramayı önermektedir.

Kılavuza derginin web sitesinden ücretsiz erişim mümkün.

Kaynak: Febril Nötropeni


Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi(CDC: Center of Diease Control and Prevention), güncellenmiş HCV test kılavuzunu, 7 Mayıs 2013’ te web sayfasında yayınladı.

Güncellenmiş kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

2003’ te yazılan CDC kılavuzundan bu yana, CDC’ ye göre iki önemli gelişme olmuştur.
Bunlardan biri HCV antikoru tespiti için hızlı bir test geliştirilmesi, diğeri RIBA(Recombinant Immunoblot Assay) HCV’ nin kesilmesidir.

Kaynak: Febril Nötropeni


Annals of Internal Medicine'ın 8 Aralık tarihli sayısında HCV taraması ile ilgili bir kılavuz yayınlandı. Kılavuz 1945 ve 1965 yılları arasında doğan kişilerin bir kez HCV için tetkik yaptırmasını ve  HCV ile infekte olanların, alkol kullanımları söz konusu ise bu durumlarıyla ilgili de danışma ve tedavi hizmeti almalarını öneriyor.

Kaynak: Febril Nötropeni


Gilead, deneysel hepatit C tedavisinin geç evre klinik çalışmasında, 12 haftalık tedavinin tamamlanmasından sonra tedavi alan hastaların % 78' inde virüsün tespit edilmediğinin gösterildiğini açıkladı.

Positron adlı çalışmada, standart hepatit C tedavisi ilacı olarak bilinen ancak istenmeyen yan etkilere sahip interferon alamayan ve almaya isteksiz hastalarda sofosbuvir test ediliyor.

Gilead tarafından yapılan açıklamaya göre 12 haftalık tedavinin tamamlanmasından sonra plasebo alan hiçbir hastada tespit edilemeyen virüs düzeyi sağlanamadı.

İlacın güvenlik profili önceki çalışmalarla benzerdi, advers etkiler nedeni ile az sayıda tedavinin sonlandırılması gerekti.

Şirket, çalışmanın tüm verilerinin 2013 başlarında bilimsel bir konferansta sunulabileceğini açıkladı.

Gilead, sofosbuvir için, 2013 ortasına kadar ilk resmi başvurularda bulunmayı ummaktadır.

Kaynak: Reuters
Everolimus ilerlemiş hepatoselüler karsinomada(HCC) günlük dozdan ziyade haftalık kullanımda daha etkilidir, Tayvan' da yürütülen Faz I çalışmada maksimun tolerans dozu 7,5 mg/ gün ' dür.

Çalışmadan elde edilen bir başka veriye göre araştırmacılar HBs antijeni pozitif olan hastalarda everolimusla birlikte profilaktik antiviral tedaviyi önermektedir.


Araştırma yazısında HCC de sıklıkla mTOR sinyali artmaktadır, mTOR inhibitorü everolimus HCC ' da rekürrens riskini ve yeni tümör gelişimini azalttığı belirtilmiştir.

Ancak diğer tip kanserlerde everolimus 10 mg/gün dozda önerilirken, bu doz bozulmuş karaciğer fonksiyonlu hastalarda uygun olmayabilir.

Bu çalışma, bir doz eskalasyon çalışmasıdır. 39 lokal ileri veya metastatik HCC 'li hasta, 2,5, 5, 7,5 ve 10 mg/gün everolimus alanlar ve haftalık 20, 30, 50 ve 70 mg everolimus alanlar olarak randomize edildi.

Günlük tedavi kolunda, üç düşük doz tedavi kolundaki her bir hastada doz kısıtlayıcı Grad3-4 toksisite görülürken, en yüksek tedavi kolundaki iki hastada görüldü. Haftalık tedavi kolundaki hastalardan, 30 mg/ hafta doz alan bir hasta ve 70mg/hafta alan bir hastada toksisite görüldü.

Araştırmacılar everolimus 'un maksimal tolerans dozunu 7.5 mg/gün veya haftalık 70 mg olarak tanımladı.

Çalışma etkinliği ölçmek için tasarlanmamasına rağmen, günlük tedavi kolunda, hastalık kontrol oranı günlük kolda %71.4 ve haftalık kolda % 44.4 dü.

Araştırmanın sonuçlarına göre araştırmacılar HCC'de 7,5mg/gün everolimus tedavisini önermektedir.

Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) pozitif dört hastada serumda HBV düzeyleri önemli ölçüde yüksekti, bu hastalarda alanin transaminaz (ALT) düzeyleri Grad 3-4 ölçüsünde yüksekti. 'Everolimus HBV reaktivasyonuna ve HBsAg taşıyıcılarında hepatit alevlenmesine yol açıyor ' şeklinde yorumlandı. Bu yüzden everolimus alan hastalara öncelikli anti-HBV tedavisi önerilmektedir.

Halen, sorafenib ile progrese olan veya sorafenib intoleransı olan ileri evre HCC'li hastalarda en iyi destek tedaviyle birlikte, plasebo ve everolimusun etkinlik ve güvenilirliğini karşılaştıran uluslarası, randomize faz III, EVOLVE-1 çalışması yürütülmektedir.

 


Hepatit A aşısı çocukluk dönemi aşı takvimine eklendi. Hepatit A aşısı çocuklara 18. ayda ve 24. ayda olmak üzere iki doz uygulanacak. Aşı uygulaması sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılacak.

Boehringer Ingelheim erken evre çalışmalardan elde edilen umut verici sonuçları takiben hepatit C' in tedavisi ile ilgili geç evre klinik çalışmalara başladı. 

Şirket, 12 ila 24 haftalık tedavi sonrasında hastaların % 69' unda virüsün elimine edildiğinin gösterildiğini duyurdu. Tarihsel olarak Hepatit C pegile interferon ve ribavirin ile tedavi edilmekteydi, ancak bu tedavi 48 hafta kadar sürmekteydi ve interferona bağlı soğuk algınlığına benzer yan etkiler görülmekteydi .

Boehringer, Vertex İlaç Şirketi, Gilead ve Bristol-Myers Squibb' in   temel hedefi interferonla kombine edilmeden tedavi edebilecek bir ilaç geliştirmekti. Analizlerin çoğu, Gilead' ın bu yarışta halen önde olduğunu düşündürmektedir. 
 
SOUND-C2 olarak bilinen Boehringer' in çalışmasının tüm sonuçları Boston' daki Amerikan Karaciğer Hastalıkları Çalışma Derneği' in yıllık toplantısında sunuldu.
Erken veriler 2012 yılının başlarında sunulmuştu. 
 
Boehringer'in çalışmasında proteaz inhibitörü  BI-201335, polimeraz inhibitörü  BI-207127 ve ribavirin kombinasyonundan  oluşan bir ilaç test edildi.
'
Kaynak: Reuters