e-Posta :
Şifre :

Etiket: Kolonoskopi

Bu modülde, hemen her hekimin istemek ve değerlendirmek zorunda kalacağı, ayakta karın grafisinin hangi durumlarda çekilmesi gerektiği, hangi teknikle çekileceği, direkt karın grafisinde görülen hava sıvı seviyelerinin nasıl değerlendirileceği ve ayırıcı tanının nasıl yapılabileceği konusunda bilgiler verilmesi hedeflenmiştir.

Bu modülde, kolon kanseri etiyolojisi, risk faktörleri, ailevi kolorektal kanserler, tanı yöntemleri, tedavi ve tedavi sonrası takip hakkında bilgi verilmesi hedeflenmiştir.
"Anabilim Dalımız 2009 yılında kuruluşunun 100.+ Yıldönümünde düzenlemeye başladığı ve devam ettirdiği Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’ nın 6 ncısının konusu “ Minimal İnvazif Kolorektal Kanser Cerrahisi ” olarak seçilmiştir. Cerrahpaşa Cerrahi Kliniği’nin kuruluşunun 105.Yılı nedeniyle düzenlediğimiz uluslar arası katılımlı toplantıya, gerek konuşmacı olarak, gerek naklen yayınla iletilecek ameliyatlara katılmak üzere A.B.D., Almanya, Avusturya ve İspanya’dan çok değerli meslektaşlarımız geleceklerdir. Kolorektal kanser cerrahisinde minimal invazif ve robotik cerrahi uygulamalardaki yeni girişimlerin ve son teknolojik gelişmelerin anlatılacağı, tartışılacağı ve ameliyathaneden naklen yayınla izleneceği toplantının meslektaşlarımıza çok faydalı olacağı ve başarıyla geçeceği muhakkaktır. İTÜ Taksim Taşkışla Yerleşkesinde yapılacak olan toplantının düzenlenmesi, Türkiye Kanserle Savaş Vakfı ‘nın eğitime yaptığı koşulsuz katkılarıyla olmuştur.

Katılımın serbest-ücretsiz olduğu bu etkinlik, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi- Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon - Kredilendirme Kurulu tarafından 14 Kredi Puanı ile kredilendirilmiştir. Toplantının ana hedefleri, genel cerrahi uzmanlık eğitimi ve sonrasında hem sürekli cerrahi eğitime ve mesleki gelişime katkı sağlaması, hem de mesleki birlikteliğin gerçekleştirilmesidir.
Şimdiye kadar yaptığımız tüm toplantılar aynı zamanda kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımızın ülkemizde öncü olmuş, tarihte ve hafızalarda iz bırakmış başkanlarını, öğretim üyelerini ve yardımcılarını, çalışanlarını hatırlama ve anma vesilesi olmuştur: “Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır ”. Bu toplantı da Hocamız Prof.Dr.Ali Haydar TAŞPINAR, Ölümünün Birinci Yılı nedeniyle anılacak, aziz hatırası yâd edilecektir.

Anabilim Dalımız adına, toplantı vesilesiyle bir kez daha tüm meslektaşlarımızla birlikte olmaktan sevinç duyacağımızı belirtirim.

Prof.Dr.Ertuğrul GÖKSOY
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı"


Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Minimal İnvazif Kolorektal Kanser Cerrahisi'nin programına ulaşmak için tıklayın
 

 Kadın ve erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü olan kolon kanseri, Türkiye'de ilk kez periyodik olarak takibe alınıyor. Dışkıda gizli kan testi olarak bilinen 'gaitada gizli kan testiyle' tarama çalışmalarının geçtiğimiz yıl pilot illerde başlatıldığına işaret eden Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, 50-70 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızın kolon kanseri taramalarına bu yılın Eylül ayından itibaren başlanacağını söyledi. Gaitada gizli kan testi pozitif çıkan hastaların en yakın genel cerrahi poliklinğine ya da gastroentoloji uzmanlarına sevk edileceğini kaydeden Gültekin, kanser testi negatif çıkan hastaların da 51-61 yaşlarında iki kez kolonoskopi yapılması için davet edileceğini söyledi. Kanser taramalarında teşvikin önemli olduğunu anlatan Gültekin, ailesinde kanser öyküsü olan vatandaşların aile hekimleri tarafından daha erken yaşlarda davet edileceğine dikkat çekti. Gültekin, anne ve babasında bağırsak kanseri olanları veya bağırsağında risk oluşturacak hastalığı olan kişilerin taramalarına ise 40 yaşında başladıklarını aktardı.

KOLONOSKOPİNİN KALİTE STANDARDI BELİRLENECEK
Hastalar, aile hekimliklerinde yapılacak testlerin sonuçlarına göre ilgili tıbbi uzmanlara yönlendirilecek. Kolonoskopi tarama merkezlerinin de belirlendiğini kaydeden Gültekin, kanserle ilgili derneklerle de çalışma yürüttüklerini kaydetti. Tedavi sürecinde eğitim ve kalite yönetiminin önemli olduğuna işaret eden Gültekin, 'Doğru kolonoskopinin kalite standartlarını yayınlayıp sistematik şekilde işlemesini sağlayacağız. 81 ilde derneklerle çalışıp, doktorlarımıza da gerekli eğitimi vereceğiz. Bu sayede hem aile hekimleri hem de aile hekimleri dışındaki farklı merkezlerde tarama yapılabilecek' ifadelerini kullandı.

Finlandiya çözdü
Kanser taramalarını ülke geneline yayma noktasında sıkıntıların yaşandığını belirten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi kolon ve kalın bağırsak uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, 30 yıldır kanserle ilgili çalışmalar yürüttüğünü Sağlık Bakanlığı'nın eskiye göre daha duyardı davrandığını aktardı. '1961 yılında Ankara'da kanser için yapılan bir yürüyüşte 'Kanserden korkma geç kalkmaktan kork' dövizleri taşınırken bugün hala kanser konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz' diyen Geçim, bu yüzden kanseri, korunma yöntemlerini anlatan büyük toplantılar yapmaya ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Finlandiya'da bağırsak kanserinin neredeyse tamamen çözüldüğünü dile getiren Geçim, vatandaşların devlet davet etmese de taramasını düzenli olarak yaptırdığını, ailesinde kanser riski olanların da bilinçli hareket ederek kontrolden geçtiğini anlattı. Ayrıca topluma tarama programı yapmaya gerek kalmadığını da kaydeden Geçim, 'Hastalığa az sayıda yakalanıyorlar. hastalar gereken önlemleri alarak tedavi oluyorlar. İşte size ideal toplum' dedi.

YOĞURT TÜKETİN
Geçimli, Avrupa'da hastalığın en düşük görüldüğü ülkenin Yunanistan olduğuna dikkat çekerek 'Bunun sebebi beslenme alışkanlığı. Zeytinyağlı sebzelerin, yoğurdun ön planda olduğu, turşu, tulum peyniri, boza gibi yiyecekler ne kadar çok tüketilirse kalın bağırsak kanseri riski o kadar azalır' dedi.

Tedbir için zengin olmak şart değil 
Prof. Dr. Geçim, kanserde tedavinin zamanında yapılması ve hastalığın çok erken dönemlerde keşfedilmesi gerektiğini belirterek erken teşhis için zenginliğin şart olmadığını kaydetti.

İngiltere Kılavuzları, ABD Kılavuzlarından Daha Fazla Kolon Polipi Yakalıyor mu? 
Yeni bir çalışma, kolon kanseri izlemlerinde İngiltere kılavuzlarının, prekanseröz polipleri ABD kılavuzlarından daha erken ve daha iyi yakalayabildiğini düşündürüyor.

İngiltere kılavuzları kanser riski yüksek hastaları başlangıç kolonoskopisinden bir yıl sonra tekrar çağırıyor, böylece endişe verici polipler ABD kılavuzlarında üç yıl olarak önerilen araya göre daha erken yakalanabiliyor. 

Bu çalışmanın bulguları önemlidir, yeni gözlem kılavuzlarının geliştirilirken ortaya çıkan kanıtlar aranmaya devam edilmelidir. 

İngiltere ve ABD kılavuzları yüksek kanser riskine sahip hastaların sınıflandırmasında da farklıdır. İngiltere kılavuzları çıkartılan poliplerin sayı ve boyutuna dayalıyken, ABD kılavuzları poliplerin özelliklerini de değerlendirmektedir. 

Hem İngiltere hem de ABD kılavuzları, bir veya iki küçük polipi olan hastaları düşük risk grubu olarak sınıflandırmaktadır, ABD de 5 ila 10 yıl sonra, İngiltere de 5 yıl veya daha sonra tekrar kolonoskopi önerilmektedir. 

Amerikan Kanser Derneği' nin sponsoru olduğu ABD kılavuzlarında daha yüksek riske sahip bazı hastalarda üç yıl sonra, daha düşük sayıda bir hasta grubunda da üç yıldan daha kısa bir sürede ikinci kolonoskopi önerilmektedir. 

İngiltere kılavuzları ise düşük riske sahip hastalar dışında orta riskli hastalarda üç yıl sonra, yüksek riske sahip hastalarda ise bir yıl sonra tekrar kolonoskopi yapılmasını önermektedir. 

Amerikan Kanser Derneği' ne göre yaşamları boyunca her yirmi kişiden en azından birine kolorektal kanser teşhisi konmaktadır. 

Her bir kılavuzun karşılaştırılması için, Martinez ve arkadaşları, ABD çalışmalarından ilk muayenede polip çıkarılan ve ikinci izlem kolonoskopisi 1, 5 yıl içinde yapılan 3226 hastayı kapsayan verileri topladı. 

Bir yılda, prekanseröz veya ileri polip teşhis edilen ABD hastalarının % 4' ü düşük riskli, %11' i yüksek riskli hastalardı. İngiltere kılavuzlarına göre %4 düşük risk, %10 orta risk ve % 19 yüksek riskli hastaya tanı kondu. 
Martinez' in takımı İngiltere kılavuzlarına göre daha erken tetkik edilen her beş hastadan birinde daha erken tanı konabileceğini hesapladı. 3226 hastanın 53?ünde (%1,6) İngiltere kılavuzları fayda sağladı. 

Aynı zamanda beş yıl içinde hasta başına yapılan ortalama 1,42 olan kolonoskopi sayısı hafif artış göstererek 1,45' e çıkmıştır. 

Çok kolonoskopi yapılması endişe vericidir, çünkü kanama ve perforasyon gibi komplikasyonlar, yanlış pozitif sonuçlar gereksiz testlere neden olabilir. 
Sonuç olarak Martinez ve arkadaşları izlemde İngiltere kılavuzlarına geçişi önermemektedir. 

Çalışma sonuçlarına ' Annals of Internal Medicine' dergisinin, 17 Kasım 2012 sayısından ulaşabilirsiniz. 


Yeni bir çalışma ile ekstra folik asid ve diğer B vitaminleri alımının kolon poliplerine karşı koruyucu olmadığı belirtildi.

Bazı gözlemsel çalışmalarda diyetle vitamin alınımının veya kanda bu vitaminlerin yüksek düzeyde olmasının kolon kanseri rskini azalttığı düşünülmekteydi( Reuters 2 Eylül 2011). Yeni bir çalışmada Boston'daki Brigham ve Kadın Sağlığı Hastanesi' nden Dr. Yiqing Song ve arkadaşları, kadınları Vitamin B6, B12 ve folik asit alanlar ve vitamin içermeyen plasebo alanlar olarak randomize etmişler ve sonrasında kolon polibi gelişimini gözlemlemişlerdir.

Antioksidanlar ve kalp hastalıkları ile ilgili geniş bir çalışmanın bir parçası olarak başlatılan çalışmaya  başlangıç yaşı ortalama 62 olan 1,470 kadın alınmış ve kadınların 1998 ila 2005 yılları arasında günlük vitamin alması sağlanmıştır.   Aktif tedavi grubundaki kadınlar her gün 2.5 miligram folik asit (folatın sentetik formu), 50 mg vitamin B6 ve 1 mg vitamin B12 almıştır.  Katılımcıların tümünde kolon polipleri kanser gelişip çıkarılıncaya kadar kolonoskopi veya sigmoidoskopi ile 2007 ortalarına kadar kontrol edildi: Medikal kayıtlara göre 355 polip tespit edildi. Polip riski tedavi grubu ile ilişkili bulunmadı, vitamin alan kadınların %24,3' ünde, plasebo alanların %24' ünde polip tespit edildi. Araştırmacılar, kadınların kilosu, sigara ve alkol kullanımı ve egzersizin de çalışmaya bir etkiisni tespit edemediler.