e-Posta :
Şifre :

Literatür Detay Bilgisi:

Primer Mide Lenfoma ve Mide Kanserinde Helikobakter Pylori: Klinik-Patolojik ve Prognoztik Değerlendirme

 Amaç: Helicobacter pylori mide lenfoması ve adenokarsinom için risk faktörüdür. Bu çalışmada H. pylori’nin primer mide lenfoma ve mide kanserinde prognostik faktör olup olmadığı incelendi.

Yöntemler: Primer mide lenfoma ve mide kanserli 255 hastanın rezeksiyon veya biyopsi materyalleri H. pylori açısından incelendi. Patoloji spesmenlerinde H. pylori varlığını değerlendirmek için hematoksilen ve eozin boyası kullanıldı.

Bulgular: Primer mide lenfomalı 140 hastanın 34’ünde (%24,3) H. pylori saptanırken mide kanserli 115 hastanın 62’sinde (%53,9) H. pylori saptandı. H. pylori varlığı mide kanserli hastalarda, mide lenfomalardan daha sık görüldü (p<0.001). H. pylori pozitifliği, mide lenfoma içinde mukoza ilişkili lenfoid doku tip lenfomada (MALT) %53,5 oranında, diffüz büyük B hücreli lenfomadan farklı olarak %18,7 oranında görüldü (p<0,001). Primer mide lenfoma da H. pylori’nin varlığı hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım açısından anlamlılık oluşturmuyordu (p=0,833, p= 0,503). Bununla beraber mide kanserli hastalarda da H. pylori varlığı ile hastalıksız sağkalım ve genel sağkalımda da anlamlılık oluşturmuyordu (p=0,392, p= 0,357).

Sonuç: Çalışmamızda mide kanserli ve primer mide lenfoma arasında H. pylori varlığı bakımından anlamlı farklılık vardı. Ancak H. pylori varlığı, hem hastalıksız sağkalım hem de genel sağkalım açısından prognostik anlamlılık oluşturmuyordu.

Yazarlar: Mehmet Küçükoner, Ozan Balakan, Muhammed A Kaplan, Ali Inal, Ulas Alabalik, Zuhat Urakci, Mehmet Sinan Dal, Yilmaz Yildiz, Abdurrahman Isikdogan

Yayın: Journal of Microbiology and Infectious Diseases

Yayın Yılı: 2013

Cilt/Sayı: 3/2

Kategori: Enfeksiyon, Mikrobiyoloji

Etiketler: Helikobakter pilori, lenfoma, Mide kanseri

Yorumlar:

Henüz bu literatür ile ilgili bir yorum yazılmamış