e-Posta :
Şifre :

Literatür Detay Bilgisi:

Kan Merkezimize Başvuran Gönüllü Kan Bağışçılarında Altı Yıllık HBV, HCV, HIV ve Sifiliz Seropozitifliğinin Değerlendirilmesi

Amaç: Altı yıl içinde kan hizmet birimimizde kan bağışı yapan gönüllü bağışçılarda saptanan mikrobiyolojik tarama testlerindeki pozitiflik oranının ülkemiz ortalamaları ile karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmaya 2007-2013 yılları arasında kan merkezimize başvuran 45.632 gönüllü kan donörü alınmıştır. Gönüllü donörlerden alınan her örnekten HBsAg, Anti HCV ve Anti HIV 1-2 testleri kemilüminesan mikropartikül enzim immünoassay (CMIA) yöntemi ile çalışılmıştır. Sifiliz için taramada ilk dört yılda nontreponemal karbon slide testi, son iki yılda ise CMIA temeline dayalı bir treponemal test (Architect Syphilis TP; Abbott) kullanılmıştır.

Bulgular: Tüm bağışçıların 743’ünde (%1,62) tarama testlerinden biri pozitif bulunmuştur. HBsAg, Anti-HCV, Sifiliz ve Anti-HIV 1, 2 seropozitiflikleri sırasıyla %1,01, %0,51, %0,09, %0,004 olarak saptanmıştır.

Sonuç: Saptadığımız oranlar ülkemiz genelinde Viral Hepatit Savaşım Derneği’nin çalışmalarına göre bulunan HBsAg seropozitifliğine göre düşük, Anti-HCV seropozifliğine göre ise benzer bulunurken, sifiliz ve anti-HIV seropozitiflik oranları ülkemizde yapılan değişik çalışmalarla uyumlu olarak bulunmuştur.

Yazarlar: Şükran Köse, Gürsel Ersan, Fatma Liv

Yayın: Viral Hepatit Dergisi

Yayın Yılı: 2015

Cilt/Sayı: 21/1

Tam Metin Linki: http://cms.galenos.com.tr/FileIssue/10/813/article/28-30.pdf

Kategori: Enfeksiyon, İç Hastalıkları

Etiketler: hepatit, HIV

Yorumlar:

Henüz bu literatür ile ilgili bir yorum yazılmamış