e-Posta :
Şifre :

Literatür Detay Bilgisi:

Streptokok Faranjitinin Süpüratif Olmayan Komplikasyonlarını İrdeleyen Prospektif Bir Çalışma

Amaç: Grup A Streptokoklar (GAS) faranjitin en önemli bakteriyel nedenidir, çünkü antibiyotiklerle tedavi edilebilir ve tedavi başarısızlığı süpüratif ve nonsüpüratif komplikasyonlara neden olabilir. Nonsüpüratif komplikasyonlar haftalar içinde ortaya çıkan akut romatizmal ateş, kızıl, streptokoksik toksik şok sendromu, akut glomerulonefrit ve Grup A streptokoklara bağlı pediyatrik otoimmün nöropsikiyatrik bozukluğu kapsar. Bu çalışmada uygun antibiyotik tedavisi alan çocuklarda GAS faranjiti sonrası nonsüpüratif komplikasyonların sıklığı araştırıldı.

Yöntemler: Bu prospektif gözlemsel çalışmaya 5-15 yaş aralığında İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tanı konulan 1030 kanıtlanmış ve uygun tedavi edilmiş GAS faranjiti dahil edildi. Tanı koyulan tüm olgular standart bir forma kayıt edildikten sonra altı aylık süreyle telefon görüşmeleriyle prospektif olarak izlendi.

Bulgular: Hastalardan izole edilen suşların tamamının penisiline duyarlı olduğu saptandı. Olguların 27’sinde (%2, 6) kızıl saptanırken, kohortta araştırılan diğer nonsüpüratif komplikasyonlar saptanmadı.

Sonuç: GAS faranjiti tedavisinde penisilin halen altın standarttır. Antibiyotiklerin kullanılmaya başlamasıyla nonsüpüratif komplikasyonlarda belirgin azalma gözlendi.

Yazarlar: Mesut Yılmaz, Mehmet Gündüz, Ferhat Arslan, Abdülkadir Yildiz, Nigar Büşra Gümrükçüoğlu, Zehra Aras, Ece Kaya, Ceren Gülpınar, Arzu Dobral, Ali Mert

Yayın: Journal of Microbiology and Infectious Diseases

Yayın Yılı: 2016

Cilt/Sayı: 6/1

Tam Metin Linki: http://www.jmidonline.org/upload/sayi/24/JMID-00905.pdf

Kategori: Enfeksiyon, Mikrobiyoloji

Etiketler: Enfeksiyon, Mikrobiyoloji

Yorumlar:

Henüz bu literatür ile ilgili bir yorum yazılmamış