e-Posta :
Şifre :

Literatür Detay Bilgisi:

Meme Kanserinde Tek Lokal Terapi Olarak Eksizyon ve Ardından Radyofrekans Ablasyonun Uzun Süreli Sonuçları

GİRİŞ:
Klinik çalışmalar, radyoterapisiz (XRT) lokal rekürrens (LR) oranının yüksek olması nedeniyle sadece lumpektomi ile tedavi edilebilecek invaziv kanserinin boyutunu veya evresini bulmak zorundadır. Radyofrekans ablasyonu (eRFA) eksizyonun ardından lumpektomi kavitesi çevresinde tümörsüz alan oluşturmak amacıyla ısıyı kullanan intraoperatif bir yöntemdir. İnvaziv meme kanserinde lumpektomi sonrası eRFA'nın yakın kenarların re- eksizyon ihtiyacını azaltacağı ve XRT gereksinimi olmadan potansiyel olarak lokal kontrolün sağlanabileceği hipotezini öne sürdük.

YÖNTEMLER:
Temmuz 2002 ile Aralık 2010 tarihleri arasında yürütülen ve inceleme kurulu tarafından onaylanan bu kurumsal çalışma eRFA yapılan hastaları içeriyordu. Standart lumpektomi uygulandı, ardından RFA probu lumpektomi kavitesinin duvarlarına çepeçevre yerleştirildi ve 15 dakika boyunca 100 °C'de tutuldu. Nihai ablasyon boyutunu saptamak için onaylı doppler sonografi kullanıldı.

SONUÇLAR:
Ortalama tümör boyutu 1.0 ± 0.54 cm (0.2-2.6 cm aralığında) invaziv kanseri olan 73 hastaya (yaş ortalaması 68.8 ± 10.9) eRFA uygulandı. Kenarlar 54 hastada negatif, 10 hastada yakın, 6 hastada fokal olarak pozitif ve 3 hastada gros olarak pozitifti. Yakın veya pozitif kenarları olan 19 hastanın 16 tanesine (%84) re-eksizyon yapılmadı. Ortalama takip süresi 55 ± 21 aydı. Sadece bir hastada (%1.3) kavitede rekürrens gelişti. Kavite dışı üç rekürrens vardı.

KARARLAR:
Uzun süreli takip eRFA'nın, XRT uygulanmadan tedavi edilen invaziv meme kanseri hastalarında re-eksizyon ihtiyacının yanı sıra lokal rekürrensi azaltabileceğini göstermektedir.

PMID:22911363
[PubMed - as supplied by publisher]

Yazarlar: Wilson M, Korourian S, Boneti C, Adkins L, Badgwell B, Lee J, Suzanne Klimberg V

Yayın Yılı: 2012

Kategori: Meme Kanseri

Etiketler: Meme kanseri

Yorumlar:

Henüz bu literatür ile ilgili bir yorum yazılmamış