e-Posta :
Şifre :
Hodgkin Lenfoma

Öğrenim Hedefi:

Bu eğitimde; bağışıklık sistemi lenf bezlerinde başlayan bir neoplazm türü olan Hodgkin Lenfomanın anatomisi, epidemiyoloji ve risk faktörleri, hastalığın klinik bulguları, tanısı, evrelemesi, patolojik sınıflandırması, prognostik faktörleri, tedavisi, izlemi ve yan etkilerinin neler olduğuna değinilmiştir.

Süre: 50 dakika

Hazırlanma Tarihi: 03.05.2013

Kategori: Lenfoma, Onkoloji

Etiketler: ABVD, hodgkin lenfoma, Hodgkin Lenfoma Tanı, Hodgkin Lenfoma Tedavi, Kemoterapi, Radyoterapi, Tedavi, Yan etki

Hazırlayanlar:

Fatma Alioğlu

Kurum : Ankara Onkoloji Hastanesi
Uzmanlık : Radyasyon Onkolojisi


Yorumlar:

Henüz bu eğitime bir yorum yazılmamış