e-Posta :
Şifre :


Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu

10-11 Mayıs 2014 tarihlerini içine alan bu haftasonu, Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenen "Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumu" gerçekleştirilecek...

Cerrahi bilimlerin özellikle son 10 yılda kabuk değiştirdiği bilinen bir gerçektir. Genel cerrahi, üroloji ve kadın-doğum gibi branşlarda minimal invaziv cerrahi girişimlerinin sayısı konvansiyonel girişimlerin sayısını aşmıştır. Kalp ve damar cerrahisinde de benzer bir değişim özellikle gelişmiş ülkelerde yaşanmaktadır. 2011 verilerine göre Almanya’da minimal invaziv kalp cerrahisi işlemleri açık cerrahi ile yapılan işlemleri sayısal anlamda geçmiştir. Ülkemize baktığımızda ise minimal invaziv ve robotik teknolojinin kalp ve damar cerrahisinde arzu edilen seviyelere yaklaşamadığını gözlemlemekteyiz. Minimal invaziv ve robotik kalp ve damar cerrahisini diğer cerrahi branşlardan ayıran en önemli özellik kalp ve damar cerrahisinin bir çok disiplinle ortaklaşa icra edilen bir cerrahi bilim olmasıdır. Sadece kalp ve damar cerrahının kendisini bu alanda yetiştirmesiyle başarı sağlaması mümkün değildir. Kalp ve damar cerrahı ancak birlikte çalıştığı kardiyolog, anestezist, perfüzyonist ve hemşireler ile bir takım oluşturarak başarıya ulaşabilir.Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle minimal invaziv ve robotik kalp ve damar cerrahisine gönül vermiş bizler yeni bir dernek kurduk. Öncelikle bilinmesi gereken bu derneğin bir uzmanlık derneği olmadığı ve International Society of Minimally Invasive Cardiac Surgery, Society of Robotic Surgery, Society of Urologic Robotic Surgery, ve European Robotic Urology Society örneklerinde olduğu gibi konuyla ilgilenen herkese açık olmasıdır. Bundan ötürü minimal invaziv ve robotik cerrahide deneyimlerini başka meslektaşlarıyla paylaşmak isteyen veya bu alanda ufkunu genişletmek isteyen kalp ve damar cerrahları, kardiyologlar, anestezistler, perfüzyonistler ve hemşireler bu derneğe üye olabilirler. Bu derneğin tek amacı minimal invaziv ve robotik kalp ve damar cerrahisinin ülkemizde yüksek kalitede ve yaygın olarak yapılmasına katkı sağlamak ve hastalarımıza daha güncel ve uygun tedavi alternatifleri sunabilmektir.

Bu vesile ile sizleri 2014 yılında ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Sempozyumuna davet etmekten dolayı gurur duyuyoruz.

Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği tarafından organize edilen, bu sempozyumun 10-11 Mayıs tarihlerinde Marriott Asia, İstanbul otelinde yapılacaktır. Sempozyumda Türkiye ve komşu ülkelerin katılımıyla minimal invaziv ve robotik kalp damar cerrahisi ile temel teknik konuların didaktik bir şekilde paylaşılmasının yanı sıra bu alandaki en güncel konuların derlenmesi amaçlanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda dünyada konularında öne çıkan derneklerin desteği ve uzmanların katılımı, robotik ve minimal invaziv canlı vaka sunumları, workshop ve wetlab çalışmaları planlanmıştır. Sempozyumdan kalp ve damar cerrahları dışında ilgili anestezistler, kardiyologlar, hemşireler ve perfüzyonistlerin de yarar sağlaması hedeflenmektedir.

Sempozyumun ana konuları şu şekilde planlanmıştır;

- Robotik mitral ve triküspid kapak girişimleri
- Robotik ASD kapatılması
- Robotik koroner bypass
- Minimal invaziv aort ve mitral kapak girişimleri
- Minimal invaziv aritmi cerrahisi
- Transkateter kapak girişimleri (TAVI, Mitraclip, Neocord)
- Endoskopik greft hazırlama
- Endovasküler girişimler
- Hibrit girişimler
- Minimal invaziv ve robotik cerrahide anestezi ve peroperatuar TEE
- Minimal invaziv ve robotik cerrahide hemşirenin yeri
- Minimal invaziv ve robotik cerrahide perfüzyonistin yeri
Ana konu başlıklarında bildiri başvuruları kabul edilecektir.

Hastalarımıza daha güncel ve uygun tedavi alternatifleri sunabilmek ve minimal invaziv girişimleri ülkemizde yaygınlaştırabilmek adına destek ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

MIRC Yönetim Kurulu ve Sempozyum Organizasyon Kurulu

Bu yazı basın bülteni ya da farklı bir kaynak aracılığıyla oluşturulmuş olup ismi geçen tarafların telif hakları politikalarına tabi olabilir. Tamamen veya kısmen kopyalamadan önce ilgili tarafların telif hakları politikaları ile ilgili bilgi alınız.

Tarih : 09.05.2014

Kategori: Tıp Bilişimi, Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Aile Hekimliği

Etiketler: robotik cerrahi, mnimal İnvaziv cerrahi, minimal İnvaziv cerrahi, kalp ve damar cerrahisi

Yorumlar:

Henüz bu haber ile ilgili bir yorum yazılmamış